Hofleverancier

image

September 2013

Wij zijn trots u te kunnen mededelen dat wij vanaf heden het Koninklijk Wapen met de toevoeging  “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” mogen voeren.

N.a.v. het 100- jarig jubileum van onze Boerderij ”Altijd Zorg”, hebben wij in april 2012 bij Burgemeester Mw. L. Bloemen de aanvraag ingediend.

Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander heeft hieraan op 27 mei 2013 zijn goedkeuring gegeven en het predicaat ondertekend. bijzondere aankondiging

 

Commissaris van de Koning Jan Franssen overhandigd certificaat.
In gezelschap van Commissaris van de Koning Jan Franssen
Geflankeerd door onze dochters, burgemeester Bloemen en Commissaris van de Koning Jan Franssen
Met het Koninklijk wapen