Monumentale Boerderij

In de Zoeterwoudse rustieke buurtschap “De Weipoort” is onze monumentale boerderij gevestigd. We wonen daar met onze drie dochters. Onze ouders bewonen het zomerhuis. De oude karakteristieke gebouwen, waaronder een woonhuis, boenhok, karnmolen en wagenschuur, dateren uit 1740. Wij zijn de derde generatie van Veen die hier woont. Onze grootvader is hier in 1913 gestart. Vorig jaar op 9 oktober 2013 zijn we Hofleverancier geworden. We hebben het predicaat: “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” ontvangen uit handen van Dhr. Jan Franssen.

Ligging

De Weipoort maakt deel uit van 'het Land van Wijk en Wouden'. Dit is een open gebied bestaande uit droogmakerijen en veenweidenpolders, waarin het landschap door de huidige agrarische bedrijven wordt gedragen.
Zo'n mooi en waardevol landschap, rijk aan cultuurgeschiedenis, natuurwaarde en streekproducten, is een bron van genieten en verdient onze bescherming.

Het Agrarische bedrijf

Ons bedrijf omvat 34 ha grasland. Daarnaast wordt er nog op diverse plaatsen land bij gehuurd. Een deel van het grasland bestaat uit klei en veengrond, waarin zich nog de zeer oude kreekruggen bevinden. Verder is de verkaveling typerend voor deze streek.

Koninklijk bezoek in Zoeterwoude

Koningin Beatrix bracht een werkbezoek aan Zoeterwoude, lees verder.

boerderij
plattegrond